Personal Data Store

Wat is een Personal Data Store (PDS)?

Personen gebruiken een PDS voor het verzamelen van en regie voeren over de eigen gegevens. Een goed onderhouden PDS maakt zorgverlening aan een patiënt effectief (PGO), laat financiële producten beter aansluiten op de persoonlijke omstandigheden (RoG), en maakt gepersonaliseerde en vraaggestuurde dienstverlening mogelijk.  

Elektronische handtekening

Elke persoon krijgt de beschikking over een elektronische handtekening. Deze handtekening kan worden gebruikt om contracten te tekenen, maar ook om bevoegdheden te accepteren. Hierbij wordt gebruikt gemaakt van een daadwerkelijk signeren (‘natte handtekening’ met de muis of contactpad) in combinatie met een code.

Business Data Store

Juridisch entiteitenstructuur

MYOBI organiseert het Legal Entity Framework (LEF), oftewel de juridische entiteiten-structuur, ook wel de corporate family. Verschillende wet- en regelgeving maken dat de aan elkaar verbonden entiteiten kunnen verschillen. Deze worden inzichtelijk gemaakt en indien gewenst kunnen deze worden gedeeld.

Juridisch entiteitenmanagement

Met MYOBI wordt vervolgens het Legal Entity Management (LEM), oftewel het juridische entiteiten-management met een hiërarchie van organisatie in kaart gebracht: afdeling: rollen. Deze organisatiestructuur is een afspiegeling van de werkelijkheid. Op deze manier kunnen rollen efficiënter worden verdeeld en gemanaged.

Autorisatiematrix

MYOBI organiseert met de autorisatiematrix een hiërarchie de bedrijfsprocessen: deelprocessen: activiteiten. Deze autorisaties liggen op de snijpunten van de rollen en activiteiten. Deze matrix staat ook wel bekend als de Acces Control List (ACL).

Bevoegdhedenregister

De MYOBI autorisatiematrix is uitgebouwd met een bevoegdhedenregister. Hierin worden de bevoegdheden van de rollen afhankelijk gemaakt van attributen. Bijvoorbeeld wordt de bevoegdheid begrensd voor sales tot € 25.000. Boven dit bedrag is de rol van een tweede functionaris nodig.

Portfolio’s

Generieke en sectorspecifieke contractensets die zijn ingedeeld per segment. Deze portfolio’s zijn niet te vergelijken met een contractengenerator. Ze worden beheerst door lifecycles (genereren, onboarden, onderhandelen, sluiten en executeren).

Tijd-gedreven en event-gedreven triggers

Middels het plaatsen van triggers kunnen de contracten efficiënt worden beheerd. In grote lijnen zijn er twee soorten triggers: time-gedreven en event-gedreven triggers. Alle belangrijke momenten van een gesloten contract hoeven niet meer te worden gemist, maar ook prestaties kunnen beter worden gemonitord.