Precontractuele fase en het leveren van bewijs

Uitgangspunten overeenkomstenrecht Het sluiten van overeenkomsten is een bezigheid waarmee iedereen bijna dagelijks te maken heeft. De grondbeginselen van deze bezigheid bestaan uit contractsvrijheid, vormvrijheid en de verbindende kracht van de overeenkomst. Een overeenkomst heeft in beginsel slechts verbindende kracht wanneer er overeenstemming tussen partijen is bereikt. Er zijn echter Read more…

Goederen uit het VK en Brexit

Organisaties die zaken doen met Britse ondernemingen moeten rekening te houden met allerlei gevolgen die de Brexit voor de bedrijfsvoering kan hebben. Een belangrijk gebied waarop deze gevolgen merkbaar zullen zijn, ziet op de vereisten die de EU aan bepaalde producten stelt. Conformiteit Toelating tot de Europese markt vereist dat Read more…