Goederen uit het VK en Brexit

Organisaties die zaken doen met Britse ondernemingen moeten rekening te houden met allerlei gevolgen die de Brexit voor de bedrijfsvoering kan hebben. Een belangrijk gebied waarop deze gevolgen merkbaar zullen zijn, ziet op de vereisten die de EU aan bepaalde producten stelt. Conformiteit Toelating tot de Europese markt vereist dat Read more…