Bij smart contracting beschikt u over juridische modellen die zijn ontwikkeld door First Lawyers. Denk aan arbeidsovereenkomsten en verwerkersovereenkomsten. Deze contracten worden door ons beheerd en actueel gehouden, waardoor u te allen tijde beschikt over contracten die voldoen aan de huidige wet- en regelgeving. 

We werken met contractensets, die zijn afgestemd op uw specifieke sector of deelsector. Zo’n contractenset, bestaande uit de contracten die u nodig heeft om uw bedrijf juridisch goed te organiseren, noemen we een contractenportfolio. Dat maakt het voor u een stuk efficiënter om de keuze voor het juiste contract te maken. Uiteraard is het mogelijk de contracten bedrijfsspecifiek te maken.

Verder kan smart contracting vele vormen aannemen, waarbij naast contracten ook gedacht kan worden aan:

  • Gespecificeerde toestemming (wettelijk verplicht in de zorg met ingang van 1 juli 2020)
  • Aanvullende afspraken (bijvoorbeeld SLA’s)
  • Aanverwante afspraken met individuen over bijv.  de arbeidsverhoudingen en het gebruik persoonsgegevens.

Wijzigingen in de wet, uitspraken van een rechter of het anders organiseren van verplichtingen kunnen reden zijn voor het aanpassen van het contractenportfolio. De individuen en bedrijven worden door ons proactief in kennis gesteld van de wijzigingen en aanpassingen. Ook de gevolgen voor bestaande overeenkomsten kunnen worden aangegeven.