Eerste hulp bij datalekken

Het is niet de vraag óf, maar wanneer u te maken krijgt met een hack in uw systemen; gijzelsoftware of verlies van een laptop of USB-stick waarop zich gegevens van klanten, patiënten of medewerkers bevinden. Niets menselijks is ook u vreemd. Op een dag is het zover.

De advocaten van First Lawyers helpen u u voor te bereiden op zo’n moment en u bij te staan bij de afhandeling van zo’n datalek.

Organisaties die geconfronteerd worden met een beveiligingsincident of een inval door toezichthouders, worden vaak overweldigd door de consequenties daarvan en de activiteiten die daarop volgen. Het is moeilijk om het ‘hoofd koel’ te houden en de juiste stappen te zetten. Er is actie nodig, maar als organisaties niet voorbereid zijn en / of niet op de hoogte zijn van hun rechten en verplichtingen, dan is het moeilijk om tot actie over te gaan. Voor die situaties biedt FirstAidDataBreach assistentie of neemt de regie geheel over.

Sinds de inwerkingtreding op 25 mei 2018 krijgen bedrijven en instellingen steeds meer te maken met toezichthouders, betrokkenen of verbonden partijen die een schadevergoeding claimen. De advocaten van First Lawyers staan u dan bij!

U kunt een specifiek abonnement afsluiten met First Lawyers, zodat u zich altijd verzekerd weet van bijstand van het team van FirstAidDataBreach op het moment dat u het nodig heeft. Of er nu onverwacht een toezichthouder op de stoep staat of dat u geconfronteerd wordt met een beveiligingsincident, u belt en het team komt in actie.

Als u een abonnement afsluit, vindt er allereerst een intake plaats om vast te stellen of uw organisatie voldoende voorbereid is. De bevindingen van de intake worden vastgelegd in een rapport. Indien er zich dan vervolgens een incident voordoet, vindt een eerste duiding van dit incident plaats en wordt een plan van aanpak voorgesteld. Op basis van het plan van aanpak, gaan de advocaten van First Lawyers voor u aan de slag.

De kosten van een abonnement zijn afhankelijk van het aantal tickets dat u per jaar afneemt. Met een ticket belt u naar het team, dat dan vervolgens de hierboven genoemde actie onderneemt. Als vervolgacties nodig zijn, zullen de advocaten hun werkzaamheden op uurbasis aan u doorbelasten.

Pakket 1 Brons

Het Bronzen Pakket houdt in:

 • intake ‘databreach readiness’
 • rapport ‘databreach readiness’
 • 2 tickets
 • 2 x 1e assessment
 • 2x plan van aanpak

Pakket 2 Zilver

Het Zilveren Pakket houdt in:

 • intake ‘databreach readiness’
 • rapport ‘databreach readiness’
 • 5 tickets
 • 5 x 1e assessment
 • 5x plan van aanpak

Pakket 3 Goud

Het Gouden Pakket houdt in:

 • intake ‘databreach readiness’
 • rapport ‘databreach readiness’
 • 10 tickets
 • 10 x 1e assessment
 • 10x plan van aanpak

Download hier de factsheet en het aanmeldformulier van First Aid Data Breach

In de factsheet is de achtergrond van de dienstverlening van First Aid Data Breach omschreven en wordt een toelichting gegeven op de abonnementsvormen.

[recaptcha]

Informatiebijeenkomst First Aid Data Breach

Persoonlijk contact met mr. H. Dietz

Henriette is trekker en coördinator bij FirstAidDataBreach. Zij ondersteunt bedrijven en instellingen bij het maken van een afweging of een incident wel of niet in behandeling moet worden genomen en en kan tevens adviseren over een bepaald type abonnement.

T. +31 (0) 70 346 95 38* | M. +31 (0)6 410 474 51 | Mail. h.dietz@firstlawyers.nl

*Please note that this telephone line is free from wiretap devices.

Bekijk ook deze diensten

Transacties en advies

De advocaten van First Lawyers verlenen niet alleen rechtsbijstand als er geschillen zijn, maar wijzen ook de weg bij de toepassing van de wet. De werkzaamheden kunnen variëren van het adviseren over bijvoorbeeld het opzetten van nieuwe ondernemingen, fusies en splitsingen, het verwerken van persoonsgegevens, het concipiëren van contracten met behulp van smart contracting, het begeleiden van contractonderhandelingen en het beëindigen van contracten.

Lees meer

Geschiloplossing

Een gang naar de rechter is niet altijd noodzakelijk om geschillen tot een oplossing te brengen. Veelal kan een tijdrovende en kostbare procedure ten overstaan van een rechter worden voorkomen door in overleg te treden met een wederpartij. De twee meest voorkomende wijzen waarop dit plaats kan vinden zijn mediation en arbitrage.

Lees meer

Smart contracting

Technische ontwikkelingen hebben ook hun weerslag op het aangaan en bijhouden van overeenkomsten. Smart contracting stelt u in staat om efficiënt uw contractuele zaken te regelen en deze overzichtelijk in kaart te brengen en te houden.

Lees meer