Transacties en advies

De gespecialiseerde paralegals en advocaten van First Lawyers concipiëren commerciële contracten voor u, waarbij zij veelal gebruik maken van smart contracting. Dit kunnen privacycontracten zijn zoals verwerkersovereenkomsten en gegevensuitwisselingsovereenkomsten, maar ook ICT-contracten zoals die voor de ontwikkeling van bijvoorbeeld een elektronisch patiëntendossier. Tevens begeleiden zij contractonderhandelingen met leveranciers of met afnemers van leveranciers.

Daarnaast geven de advocaten advies indien u bijvoorbeeld een praktijk of bedrijf wilt overnemen of daarmee wil fuseren, of als u wilt inschatten welke privacyrisico’s een bepaalde (nieuwe vorm van) dienstverlening met zich meebrengt of op welke wijze u een ketensamenwerking het beste kunt inrichten.

Adviesgebieden

  1. Smart contracting
  2. Begeleiding contractonderhandelingen
  3. Beëindiging contracten
  4. Fusies en splitsingen
  5. Gegevensbescherming

Persoonlijk contact met mr. Rody Grevenstette

Rody ondersteunt bedrijven en instellingen met (juridisch) advisering. Rody bespreekt graag de mogelijkheden voor uw bedrijf of instelling met als doel om zo snel mogelijk aan de slag te gaan.


T. +31 (0) 70 306 00 33 | M. +31 (0)6 410 474 51 | Mail. r.grevenstette@firstlawyers.nl

Tarieven

De advocaten en legal counsels van First Lawyers staan voor deskundigheid, snelheid, beschikbaarheid en praktisch advies. Wij werken met vaste prijzen, zodat u nooit voor verrassingen komt te staan.Van spoed is sprake wanneer u een korte deadline heeft die per se gehaald moet worden. Onze professionals en advocaten melden u vooraf wanneer hiervan sprake zou zijn.

Bekijk ook deze diensten

Procesvoering

First Lawyers advocaten zijn gespecialiseerd in ontbinding van contracten, vorderen van schadevergoeding en verdedigen tegen aansprakelijkheidsclaims. Daarnaast bieden zij rechtsbescherming tegen toezichthouders die bijvoorbeeld hun boetebevoegdheden uitoefenen. Organisaties die bijvoorbeeld verplicht worden om datalekken openbaar te maken begeleiden zij.

Lees meer

 

Smart contracting

Technische ontwikkelingen hebben ook hun weerslag op het aangaan en bijhouden van overeenkomsten. Smart contracting stelt u in staat om efficiënt uw contractuele zaken te regelen en deze overzichtelijk in kaart te brengen en te houden.

Lees meer

Eerste hulp bij datalekken

Waar persoonsgegevens worden verwerkt, kunnen incidenten zich voordoen. Het is van belang om in het geval van een incident tijdig en adequaat te handelen. Rechtsbijstand in de vorm van juridisch advies en rechtshulp van een advocaat kunnen helpen de eventuele schade te beperken.

Lees meer