Normen en standaardisatie

Met de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg heeft de norm ‘goede zorg’ een (nieuwe) wettelijke basis gekregen en is verder uitgekristalliseerd in andere wet- en regelgeving. Ook heeft de Inspectie Gezondheid en Jeugd in diverse handhavingsbesluiten dit begrip verder uitgewerkt. Daarnaast heeft de sector zelf in kwaliteitskader, richtlijnen en convenanten het begrip verder uitgewerkt.

Ondersteuning

First Lawyers vertaalt de diverse verplichtingen en verwachtingen naar de diverse actoren in het veld. Zo maakt zij voor raden van bestuur en toezicht concreet wat zij moeten doen om aansprakelijkheid voor het ontbreken van ‘goede zorg’ te voorkomen; maakt zij voor leveranciers duidelijk aan welke eisen de ontwikkeling van nieuwe medische technologie moet voldoen en vertaalt zij zorg IT standaarden naar de werkvloer en brengt zij deze in verband met andere standaarden en vergelijkbare wettelijke verplichtingen.

Medische technologie en de toepasbaarheid

First Lawyers heeft onder meer in een samenwerkingsverband de wettelijke aspecten van een horizonscan verkend voor de ontwikkeling en toepassing van medische technologie. Ook hebben zij in een samenwerkingsverband handvatten ontwikkeld voor de toepassing van zorg IT standaarden. Medische kwaliteit hebben zij tevens een plek gegeven in het zogenaamde Legal Policy Framework (LPF), waardoor bijvoorbeeld bestuurders compliance met relevante wettelijke eisen van hun zorginstelling en ziekenhuis kunnen aantonen.

Contact

Neem contact met ons op via e-mail of +31 (0) 70 306 00 33. Wij maken graag een afspraak met u.