Meerdere rechtsgebieden

Het privacyrecht beslaat een groot aantal rechtsgebieden en is daardoor multidisciplinair van aard. Ook maakt het vaak onderdeel uit van bijvoorbeeld procedures die zien op de beëindiging van arbeidsrelaties en beslechting van arbeidsgeschillen, inbreuken op intellectuele eigendomsrechten en bedrijfsgeheimen of geschillen bij of beëindiging van behandelovereenkomsten in de zorg. Onze specialisten hebben naast het privacyrecht ook altijd kennis van een ander rechtsgebied en van een specifieke markt (zoals IT-recht, arbeidsrecht, IE-recht en gezondheidsrecht).

Onze diensten

Wij geven juridisch advies en begeleiding bij onder meer:

  • Het werken in samenwerkingsverbanden in het sociaal domein;
  • Bestuurlijke aanpak van criminaliteit en ondermijning;
  • Het bijhouden van wettelijk verplichte registers;
  • Internationale gegevensuitwisseling binnen en buiten multinationals, met name in derde landen
  • Het opstellen van binding corporate rules 
  • Afhandeling van (vermoedelijke) datalekken [hyperlink];
  • Inzageverzoeken of de uitoefening van andere rechten van betrokkenen (bijv. door patiënten of medewerkers);
  • Handhaving door de Autoriteit Persoonsgegevens, Inspectie Gezondheid en Jeugd of andere toezichthouders;
  • Andere privacygeschillen.