Geschiloplossing

Een gang naar de overheidsrechter is niet altijd noodzakelijk om geschillen tot een oplossing te brengen. Veelal kan een tijdrovende en kostbare procedure worden voorkomen door voor alternatieve vormen van geschiloplossing te kiezen zoals arbitrage en mediation.

De advocaten van First Lawyers staan enerzijds cliënten bij in arbitrageprocedures of mediations. Anderzijds treden zij zelf ook op mediator, resp. arbiter. Henriette Dietz is geregistreerd MfN-mediator. Anne-Wil Duthler heeft ervaring als arbiter bij de Stichting Geschillenoplossing Automatisering (SGOA). Dit maakt dat zij hun cliënten in deze procedures nog beter kunnen begeleiden.

Natuurlijk is het ook mogelijk om Henriette Dietz als mediator in te schakelen die met beide partijen naar een toekomstgerichte oplossing van een geschil zoekt. Anne-Wil Duthler is via de SGOA in te schakelen als arbiter.

 

Mediation

Mediation is een efficiënte vorm van geschiloplossing door en voor partijen die belang hechten aan een duurzame samenwerking. Onder begeleiding van een mediator gaan partijen op zoek naar een voor alle betrokken partijen acceptabele oplossing. Dit is vaak minder ingrijpend dan een stap naar de rechter en is doorgaans binnen een aantal weken tot hooguit enkele maanden afgerond. De mediator is hierbij – slechts – de procesbegeleider. Hij stelt zelf geen oplossingen voor vanuit de gedachte ‘client knows best’.

Deelname aan mediation is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Partijen moeten samen aan een oplossing willen werken. Iedereen die bij de mediation aanwezig is, moet vertrouwelijk omgaan met de inhoud van de onderhandelingen. De afspraken komen op papier te staan in een overeenkomst.

Persoonlijk contact met MR. HENRIËTTE DIETZ

Henriëtte is advocaat en mediator. Henriëtte ondersteunt bedrijven en instellingen met mediation. Henriëtte bespreekt graag het probleem en komt met een praktische aanpak.

T: +31 (0) 70 306 00 33 | Mail: h.dietz@firstlawyers.nl 

BEKIJK OOK DEZE DIENSTEN

Transacties en advies

De advocaten van First Lawyers verlenen niet alleen rechtsbijstand als er geschillen zijn, maar wijzen ook de weg bij de toepassing van de wet. De werkzaamheden kunnen variëren van het adviseren over bijvoorbeeld het opzetten van nieuwe ondernemingen, fusies en splitsingen, het verwerken van persoonsgegevens, het concipiëren van contracten met behulp van smart contracting, het begeleiden van contractonderhandelingen en het beëindigen van contracten.

Lees meer

Smart contracting

Technische ontwikkelingen hebben ook hun weerslag op het aangaan en bijhouden van overeenkomsten. Smart contracting stelt u in staat om efficiënt uw contractuele zaken te regelen en deze overzichtelijk in kaart te brengen en te houden..

Lees meer

Eerste hulp bij datalekken

Waar persoonsgegevens worden verwerkt, kunnen incidenten zich voordoen. Het is van belang om in het geval van een incident tijdig en adequaat te handelen. Rechtsbijstand in de vorm van juridisch advies en rechtshulp van een advocaat kunnen helpen de eventuele schade te beperken.

Lees meer