Incidenten & Datalekken

Het is niet de vraag óf, maar wanneer u te maken krijgt met een hack in uw systemen; gijzelsoftware of verlies van een laptop of USB-stick waarop zich gegevens van klanten, patiënten of medewerkers bevinden. Niets menselijks is ook u vreemd. Op een dag is het zover. De advocaten van First Lawyers helpen u u voor te bereiden op zo’n moment en u bij te staan bij de afhandeling van zo’n datalek.

Regie en afwikkeling van een datalek

Organisaties die geconfronteerd worden met een beveiligingsincident of een inval door toezichthouders, worden vaak overweldigd door de consequenties daarvan en de activiteiten die daarop volgen. Het is niet altijd eenvoudig om het ‘hoofd koel’ te houden en de juiste stappen te zetten. Er is actie nodig, maar als organisaties niet voorbereid zijn en / of niet op de hoogte zijn van hun rechten en verplichtingen, dan is het moeilijk om tot actie over te gaan. Voor die situaties kunt u de advocaten van First Lawyers inschakelen. Het is ook mogelijk een abonnement op de dienst FirstAidDataBreach af te sluiten. Dan bent u altijd verzekerd van assistentie.

Aansprakelijkheidsclaims

Als zich incidenten en of datalekken voordoen, willen organisaties bijna altijd weten wat de ernst van de situatie is, welke risico’s ze lopen en welke mitigerende maatregelen ze moeten treffen. Vaak zijn ze een bepaalde periode ‘out of business’, zijn ze data kwijt of kunnen ze niet langer vertrouwen op de aanwezige data. Dit leidt vaak tot omvangrijke kosten en schade, die ze wensen te verhalen op de veroorzaker. First Lawyers kan een inschatting maken of een dergelijk verhaal haalbaar is en hen zonodig bijstaan bij het vorderen van schadevergoeding. Uiteraard staat zij ook ICT-bedrijven bij die worden geconfronteerd met aansprakelijkheidsclaims.

Boetes

Sinds de inwerkingtreding op 25 mei 2018 van de AVG krijgen bedrijven en instellingen steeds meer te maken met toezichthouders, die op grond van klachten van betrokkenen vragen stellen of handhavingsacties instellen. De advocaten van First Lawyers staan u dan graag bij. Zo kunnen zij een zienswijze voor u opstellen, bezwaar en beroep instellen of een kort geding procedure voeren om publicatie van een boetebesluit te voorkomen.

Datalekteam

U kunt een specifiek abonnement afsluiten met First Lawyers, zodat u zich altijd verzekerd weet van bijstand van het team van FirstAidDataBreach op het moment dat u het nodig heeft. Of er nu onverwacht een toezichthouder op de stoep staat of dat u geconfronteerd wordt met een beveiligingsincident, u belt en het team komt in actie.

Als u een abonnement afsluit, vindt er allereerst een intake plaats om vast te stellen of uw organisatie voldoende voorbereid is. De bevindingen van de intake worden vastgelegd in een rapport. Indien er zich dan vervolgens een incident voordoet, vindt een eerste duiding van dit incident plaats en wordt een plan van aanpak voorgesteld. Op basis van het plan van aanpak, gaan de advocaten van First Lawyers voor u aan de slag.

De kosten van een abonnement zijn afhankelijk van het aantal tickets dat u per jaar afneemt. Met een ticket belt u naar het team, dat dan vervolgens de hierboven genoemde actie onderneemt. Als vervolgacties nodig zijn, zullen de advocaten hun werkzaamheden op uurbasis aan u doorbelasten.

Testimonials

Beveiligingsincidenten zijn er in alle soorten en maten. Niet altijd worden ze door medewerkers als zodanig herkend. Toen wij een boete opgelegd dreigden te krijgen door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) vanwege een te late melding, heeft First Lawyers ons uitstekend bijgestaan. Kundig en doortastend heeft First Lawyers de AP zo weten te overtuigen dat zij het opleggen van een boete van zo’n €800.000,- achterwege heeft gelaten.’

Financieel directeur ICT-bedrijf met 800 medewerkers

Contact

Neem contact met ons op via info@firstlawyers.nl of +31 (0) 70 306 00 33. Wij maken graag een afspraak met u.