Datalekken komen dagelijks voor. Bij de Autoriteit Persoonsgegevens stond de teller in 2018 op 20.881 meldingen. Verwachting is dit aantal hoger ligt, omdat niet alle datalekken worden gemeld. De Autoriteit Persoonsgegevens vindt dit een kwalijke zaak. Om die reden heeft zij speciale aandacht besteed aan het niet melden van datalekken. Het is dus van groot belang om beveiligingsincidenten zorgvuldig af te handelen.

Het is dan ook niet de vraag óf u te maken krijgt met een beveiligingsincident, zoals:

  • een ongeoorloofde inzage van systemen intern, dan wel extern zoals bij een hack of  gijzelsoftware, of
  • een verkeerd verzonden bericht met persoonsgegevens of
  • verlies van een laptop of USB-stick waarop zich gegevens van klanten, patiënten of medewerkers bevinden.

Op een dag is het zover. De vraag die dan van belang is, is in hoeverre u hierop bent voorbereid. Wie moet u inschakelen? Wat moet u doen? En welke maatregelen moet u direct treffen?

Op donderdag 5 september van 16 tot 18 uur organiseren wij een bijeenkomst aan de Frankenslag 137 te Den Haag voor iedereen die regelmatig met datalekken en/of de AP te maken heeft, zoals de FG, privacy-officers, privacy-juristen, bestuurders en geïnteresseerden zijn welkom. 

Wat kunt u verwachten:

  • Kennismaking met First Lawyers en NFIR
  • Hoe u zich kunt voorbereiden?
  • Welke maatregelen u moet treffen op het moment dat zich een datalek voordoet?
  • Wat u kunt doen na afloop van een datalek
  • Wat houdt een abonnement met First Aid Data Breach precies in?