IT recht

De diverse aandachtsgebieden van IT recht

Het IT-recht is heel breed en beslaat diverse aandachtsgebieden. Zo begeleiden wij cliënten onder meer als zij op het punt staan overeenkomsten te ontbinden wegens bijvoorbeeld niet functionerende IT-systemen of een software ontwikkelingstraject dat eenvoudigweg te lang duurt, te veel kosten en te weinig functionaliteiten oplevert. Ook staan wij hen bij indien zij schadevergoeding wensen te vorderen wegens niet nakoming van overeenkomsten of als zij zelf worden geconfronteerd met aansprakelijkheidsclaims.

Daarnaast staan wij cliënten in IE-procedures bij. In geval van vermeende inbreuken op intellectuele eigendomsrechten of bedrijfsgeheimen maken wij als het moet de gang naar de rechter om het staken daarvan te vorderen of geleden schade vergoed te krijgen.

First Lawyers heeft, behalve zorginstellingen, energiebedrijven, opleidingsinstituten en bestuursorganen, veel bedrijven in de ICT-sector bijgestaan.

Relevante juridische onderwerpen 

Wij publiceren veel over juridische onderwerpen die voor de praktijk en voor onze opdrachtgevers relevant zijn. Wij delen onze specialistische kennis graag met u, zodat u op de hoogte bent van belangrijke ontwikkelingen op het gebied van IT-recht. Gedurende het hele jaar organiseren wij workshops, lezingen en seminars over specifieke IT onderwerpen. Heeft u een specifieke wens voor een workshop? In overleg stellen wij met u een workshop samen die volledig is toegespitst op uw onderneming of organisatie.

Contact

Neem contact met ons op via info@firstlawyers.nl of +31 (0) 70 306 00 33. Wij maken graag een afspraak met u.