Kennisbank

Doorgifte van persoonsgegevens onder de Avg

Doorgifte van persoonsgegevens onder de Avg

Het opslaan van gegevens in de cloud is steeds gebruikelijker geworden. Er zijn tal van bedrijven die gespecialiseerd zijn in cloudcomputing en deze service op wereldwijde schaal aanbieden.

Hoewel cloudcomputing vele voordelen heeft, zijn er ook aandachtspunten en dan met name in het licht van privacy en gegevensbescherming. Eén van de meest voor de hand liggende aandachtspunten is dat de gebruikte cloud wel eens buiten de Europese Unie (EU) zou kunnen zweven. De vraag is in dit geval hoe de rechten die de EU onder de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg, ook wel General Data Protection Regulation, of GDPR) aan personen toekent, moeten worden gewaarborgd.

Lees hier meer