Waarom een assessment?

Het komt nogal eens voor dat bedrijven geen gebruik maken van hun rechten of voordelen die leveranciers hebben geboden, of veel te lang gebonden blijven aan contracten die ze niet meer nodig hebben.

First Lawyers voert op verzoek assessments uit op bestaande contracten. Desgewenst kan ze ook een assessment uitvoeren op de gehele bedrijfsjuridische functie.

Bevindingen reeds uitgevoerde assessments

Het is opzienbarend hoeveel winst er te halen valt uit het alleen al juist toepassen en uitvoeren van bestaande contracten. Uit reeds uitgevoerde assessments blijkt dat:

  • Bedrijven langer aan contracten vast zitten dan dat zij willen en nodig hebben;
  • Toegezegde kortingen niet worden doorberekend;
  • Verschillende bedrijfsonderdelen dezelfde factuur betalen;
  • Bedrijven niet weten welke versie van een contract nu geldt, nu de contracten die door beide partijen zijn ondertekend, niet zijn te vinden;
  • Bijlagen bij contracten vaak ontbreken;
  • Niet bekend is of leveranciers compliant zijn met hun wettelijke of contractuele plichten; en
  • Bedrijven geen gebruik maken van prikkels in arbeidscontracten om medewerkers die ziek zijn sneller aan het werk te krijgen of meer betalen dan waar zij op grond van hun arbeidscontract recht op hebben.

Ook blijkt vaak dat na verloop van tijd, ondanks weloverwogen beslissingen die zijn genomen tijdens het aangaan van het contract, de behoefte aan de kant van de opdrachtgever en de door hem gecontracteerde diensten en overige afspraken niet meer op elkaar aansluiten. Dat wat de opdrachtgever nodig had, wat de leverancier daadwerkelijk levert en datgene wat contractueel hierover is vastgelegd, spoort na verloop van tijd niet meer met elkaar. Het gaat vaak om substantiële afwijkingen waarmee substantiële geldbedragen mee gemoeid kunnen zijn. Situaties waarbij meer dan 30% van de oorspronkelijke vraag overbodig is geworden, zijn geen uitzondering.

Resultaten

In een assessment worden deze afwijkingen geïdentificeerd. De feitelijk aangeboden dienstverlening en de feitelijke vraag worden naast het contract gelegd. Hierdoor wordt het mogelijk om:

  • Het contract aan te passen op die onderdelen die niet meer sporen met de werkelijke behoefte van de opdrachtgever, de geleverde producten en diensten en de contractuele afspraken;
  • Afspraken vast te leggen hoe de verschillen verrekend zullen worden; en
  • Juridische complicaties als gevolg van ontstane afwijkingen uit te onderhandelen.

Contact

Neem contact met ons op via info@firstlawyers.nl of +31 (0) 70 306 00 33. Wij maken graag een afspraak met u.