Waarom een Contractboard?

Smart contracting is bedoeld om de operationele bedrijfsjuridische functie (legal operations) te ondersteunen.

Smart contracting is een instrument: een logische ICT-toepassing die via het Vertrouwensnetwerk van MYOBI wordt gebruikt. Dit instrument kan echter niet zonder sterk-inhoudelijke contractportfolio’s met contracten.

Deze contractportfolio’s en contracten worden onderhouden door de advocaten van First Lawyers en de juristen van Duthler Associates. De Contractboard is in het leven geroepen om de kwaliteit van de contractportfolio’s en de contracten te bewaken.

In contractportfolio’s komt de samenhang tussen rechtsgebieden aan de ene kant en bedrijfsprocessen en bedrijfsactiviteiten aan de andere kant tot uitdrukking. Zo zijn er contractportfolio’s voor ziekenhuizen en artsenpraktijken, ICT-dienstverleners en publieke organisaties. Verzoeken voor nieuwe contractportfolio’s kunnen altijd bij de Contractboard worden ingediend.

Taken Contractboard

De Contractboard vormt het voorportaal voor de ingebruikname van contracten en contractportfolio’s. Zij verzorgt de legitimatie daarvan. Na ingebruikname moeten de contracten en contractportfolio’s blijven aansluiten bij wet- en regelgeving en jurisprudentie. De Contractboard heeft dan ook tevens als taak om het onderhoud ervan te verzorgen. Daarnaast moeten de contracten en contractportfolio’s blijven aansluiten bij de behoefte van gebruikers en ontwikkelingen in diverse marktsegmenten.

De Contractboard heeft dan ook als belangrijke taken:

  1. Vakinhoudelijke regie smart contracting;
  2. Beleidsvorming;
  3. Initiëren nieuwe marktsegmenten en of sectoren;
  4. Initiëren van nieuwe contractportfolio’s;
  5. Initiëren van nieuwe contracten;
  6.  Kwaliteitsborging en – bewaking;
  7. Onderhoud; en
  8. Afleggen van verantwoording.

Samenstelling en functioneren

De Contractboard bestaat uit afgevaardigden van First Lawyers en Duthler Associates. Zij vergadert tenminste twee keer per maand of zoveel vaker als nodig is. De leden van de Contractboard zijn eindverantwoordelijk voor de inhoud van de contracten en contractportfolio’s die worden aangeboden aan gebruikers en door hen in gebruik worden genomen. Hun functioneren is gebonden aan het reglement van de Contractboard, die de leden dan ook formeel hebben aanvaard.

Voor de uitvoering van de besluiten die de Contractboard neemt, kunnen de leden juristen van First Lawyers, Duthler Associates of andere advocatenkantoren inschakelen. Deze juristen gaan eerst door een selectietraject, worden specifiek opgeleid en moeten examens afleggen. Daarnaast worden zij regelmatig getoetst op hun kennis op het gebied van het contractenrechten en het sectorale recht waarvoor zij verantwoordelijk worden.

De Contractboard zoekt samenwerking met juristen van internationaal opererende advocatenkantoren.

Contact

Neem contact met ons op via info@firstlawyers.nl of +31 (0) 70 306 00 33. Wij maken graag een afspraak met u.