Onze methode van contractmanagement

First Lawyers heeft haar dienstverlening als het gaat om contractmanagement gebaseerd op de CATS CM methode. Deze methode gaat er van uit dat effectief contractmanagement er voor zorgt dat het contract:

 • Realiseert wat is beoogd;
 • Voor de juiste tegenprestatie;
 • Tegen aanvaardbare risico’s; en
 • Met de geplande inspanningen van de eigen organisatie.

Het geheel aan contracten van een organisatie is een ecosysteem in plaats van een optelsom van contracten.

Voor de inrichting van het contractmanagement zijn de bedrijfsprocessen van een organisatie leidend. We gaan er immers van uit dat contractmanagement een integrale plek krijgt in uw organisatie, door alle bedrijfsprocessen heen.

Organisatie van contractmanagement

First Lawyers staat u bij om uw contractmanagement in te richten en uit te voeren.

Stap 1: volwassenheidsniveau bepalen

Dat doet zij allereerst door samen met u vast te stellen welk volwassenheidsniveau uw organisatie nastreeft. Op grond daarvan wordt het contractmanagementbeleid geformuleerd. Hoewel beleid geen voorwaarde is om aan contractmanagement te kunnen doen, is het wel een vereiste om tot hogere professionaliteit te komen.

Het maakt sturing van het contractmanagement door de gehele organisatie heen mogelijk. Vervolgens worden de contractdoelstellingen vastgesteld. Deze zijn af te leiden uit de organisatiedoelstellingen.

Stap 2: Inregelen en Implementatie

Hierna wordt het contractmanagement ingeregeld en geïmplementeerd. Per bedrijfsproces worden rollen toebedeeld aan functionarissen volgens de CATS methode. Zo wordt de vraag- of leveringseigenaar aangewezen; de contracteigenaar, de contractmanager, de realisatie- en verificatiemanager, de servicemanager, de projectmanager, de contractbeheerder en de specialist.

Niet alle rollen zullen voor elk bedrijfsproces nodig zijn of over verschillende functionarissen zijn verdeeld. Per bedrijfsproces is er één aanspreekpunt. Deze noemen wij de business process coordinator. Alle functionarissen zullen in hun specifieke rol worden getraind.

Stap 3: Evaluatie

Tot slot wordt het contractmanagement geëvalueerd.

De organisatie van het contractmanagement op een rij:

 1. Vaststellen gewenst volwassenheidsniveau contractmanagement;
 2. Vaststellen contractmanagementbeleid;
 3. Afleiden contractdoelstellingen van organisatiedoelstellingen;
 4. Inregelen van contractmanagement:
  • Per bedrijfsproces toebedelen van rollen aan functionarissen; en
  • Trainen van functionarissen.
 5. Implementeren van contractmanagement; en
 6. Meten, besturen en verbeteren van contractmanagement.

Contact

Neem contact met ons op via info@firstlawyers.nl of +31 (0) 70 306 00 33. Wij maken graag een afspraak met u.