Legal tech en smart contracting

Meer met minder

Cliënten van advocaten willen dat er meer gebeurt in minder tijd. Legal tech in de vorm van smart contracting maakt dat mogelijk. Smart contracting is datagedreven in plaats van applicatiegedreven en geeft werkelijk een aanzet tot digitale transformatie. Het contracteren noch de toepassing van legal tech is daarbij een doel op zich. Smart contracting staat altijd ten dienste van de verbetering van de effectiviteit en efficiëntie van bedrijfsprocessen.

Gebruik van Vertrouwensnetwerk

Er wordt gebruik gemaakt van het Vertrouwensnetwerk van MYOBI. MYOBI is te beschouwen als een Trusted Third Party die digitale notaris- en makelaarsdiensten levert. Via het netwerk van MYOBI worden vanuit het perspectief van de bedrijfsprocessen van een organisatie contracten aangeboden en aanvaard, wordt de precontractuele fase onweerlegbaar vastgelegd, worden contracten door beide partijen elektronisch ondertekend en door MYOBI gewaarmerkt en bewaard.

Voordelen smart contracting

Smart contracting kent de volgende voordelen:

  1. Organisaties krijgen meer grip op hun juridische verplichtingen én rechten;
  2. Kostenrisico’s en aansprakelijkheden worden beperkt;
  3. De doorlooptijd van contracteren wordt aanzienlijk verkort;
  4. De juridische functie kan een integraal onderdeel worden van alle bedrijfsprocessen en daarmee van de gehele organisatie; en
  5. Legal spend kan naar beneden.  

Wij gebruiken bewust de term juridische functie. Daar waar in de traditionele bedrijfsvoering de juridische afdeling op zichzelf stond, maakt smart contracting het mogelijk dat de functie van juristen een integraal onderdeel wordt van alle bedrijfsprocessen in een organisatie.

Andere voordelen

Andere evidente voordelen van smart contracting zijn dat u alle relevante documenten bij elkaar heeft inclusief e-mailwisselingen, offertes en andere relevante documentatie voor de uitleg van een contract. Ook de precontractuele fase ligt onweerlegbaar vast. Dat bespaart u tijd en geld, juist ook als u advocaten inhuurt om u advies te geven over specialistische onderwerpen of u bij te staan in geval van geschillen.

Dit is ook prettig in geval van bedrijfsovernames of fusies. De ervaring leert dat een contractanalyse bij een due diligence door advocatenkantoren zo maar zes weken kan duren. Door smart contracting toe te passen, kan dat worden teruggebracht tot gemiddeld een week (30 – 60 uur).

Smart contracting tot slot maakt ook een efficiëntere inzet van advocaten mogelijk. In hun boek ‘Data & Dialogue, a relationship redefined’ schrijven Jaap Bosman en Vincent Corda dat multinationals door een efficiëntere aansturing 25% van de advocaatkosten kunnen besparen. Een deel van het budget dat besteed wordt aan advocaten gaat op aan tijd die zij moeten besteden omdat informatie bij hun cliënten niet vindbaar is, te laat wordt verstrekt, wensen niet duidelijk zijn of worden bijgesteld.   

Contact

Neem gerust contact met ons op via info@firstlawyers.nl of +31 (0) 70 306 00 33. Wij maken graag een afspraak met u.