Procesvoering

De procespraktijk van First Lawyers bestaat uit zowel een civielrechtelijke als een bestuursrechtelijke deelpraktijk.

Advocaten in de civielrechtelijke procespraktijk zijn gespecialiseerd in het begeleiden van ontbinding van contracten, vorderen van schadevergoeding wegens niet nakoming van overeenkomsten en het instellen van of verdedigen tegen aansprakelijkheidsclaims. First Lawyers heeft, behalve behalve zorginstellingen en bestuursorganen, veel bedrijven in de ICT-sector bijgestaan.

Advocaten in de bestuursrechtelijke procespraktijk zijn gespecialiseerd in het begeleiden van organisaties die te maken krijgen met toezichthouders die bijvoorbeeld hun boetebevoegdheden uitoefenen of een last onder dwangsom of bestuursdwang opleggen. In geval van bijvoorbeeld beveiligingsincidenten of datalekken begeleiden de advocaten van First Lawyers organisaties die door de toezichthouder verplicht worden om deze openbaar te maken, terwijl zij tegelijkertijd hun reputatie en bedrijfsgeheimen zo goed mogelijk willen beschermen.

Als betrokkenen hun privacyrechten uitoefenen staan de advocaten van First Lawyers organisaties bij die deze tijdig moeten inwilligen en deze soms niet kunnen inwilligen.

Ook het in behandeling nemen van klachten nemen de advocaten van First Lawyers graag uit handen. Mediation kan in dit soort gevallen soms ook een oplossing bieden en schadebeperkend werken.

Aandachtsgebieden

  1. Ontbinding commerciële contracten
  2. Geschillen met leveranciers over de nakoming van overeenkomsten;
  3. Aansprakelijkheidsclaims
  4. Bezwaar en beroep tegen besluit bestuursorgaan
  5. Bezwaar en beroep tegen boete Autoriteit Persoonsgegevens
  6. Klachtenprocedures

Persoonlijk contact met mr. Henriëtte Dietz

Henriëtte is advocaat en mediator en is gespecialiseerd in bestuursrechtelijke procesvoering. Zij begeleidt u met veel plezier en overtuiging als u boetes opgelegd krijgt of als grote groepen betrokkenen ‘ineens’ hun privacyrechten gaan uitoefenen.


T: +31 (0) 70 306 00 33 | Mail: h.dietz@firstlawyers.nl 

Bekijk ook deze diensten

Transacties en advies

De advocaten van First Lawyers verlenen niet alleen rechtsbijstand als er geschillen zijn, maar wijzen ook de weg bij de toepassing van de wet. De werkzaamheden kunnen variëren van het adviseren over bijvoorbeeld het opzetten van nieuwe ondernemingen, fusies en splitsingen, het verwerken van persoonsgegevens, het concipiëren van contracten met behulp van smart contracting, het begeleiden van contractonderhandelingen en het beëindigen van contracten.

Lees meer

Smart contracting

Technische ontwikkelingen hebben ook hun weerslag op het aangaan en bijhouden van overeenkomsten. Smart contracting stelt u in staat om efficiënt uw contractuele zaken te regelen en deze overzichtelijk in kaart te brengen en te houden..

Lees meer

Eerste hulp bij datalekken

Waar persoonsgegevens worden verwerkt, kunnen incidenten zich voordoen. Het is van belang om in het geval van een incident tijdig en adequaat te handelen. Rechtsbijstand in de vorm van juridisch advies en rechtshulp van een advocaat kunnen helpen de eventuele schade te beperken.

Lees meer