Smart contracting

First Lawyers past voor u smart contracting toe. Zij heeft een smart contracting applicatie ontwikkeld, waarmee het mogelijk is specifiek voor bedrijven en instellingen contracttypes te maken die zij via specifieke contractpaden aan hun medewerkers, klanten of leveranciers kunnen aanbieden en afsluiten. Dit alles wordt onweerlegbaar vastgelegd. Voor de Trusted Third Party MYOBI heeft zij alle typen verwerkers-, subverwerkers- en gegevensuitwisselingsovereenkomsten geschreven. Zij maakt ook zelf gebruik van het platform van MYOBI om namens cliënten contracten aan te bieden. Het voordeel hiervan is dat de precontractuele fase onweerlegbaar wordt vastgelegd en ook de afgesloten contracten zelf in de Dossiers Onderneming en Dossiers Personen. Rekening is gehouden met de eisen die de eIDAS-verordening en de bijbehorende eIDAS-uitvoeringswet stellen.

Met smart contracting is het mogelijk alle af te sluiten en afgesloten contracten systematisch en onweerlegbaar vast te leggen. Bestuurders en ondernemers zijn zo in staat grip te krijgen en te houden op de afspraken waaraan zij zijn gebonden en daarmee op hun contractenpositie. Hierdoor hebben zij beter inzicht in de risico’s die zij lopen en kunnen efficiënter daarover verantwoording afleggen.

Vooral voor due diligence onderzoeken in geval van fusies en overnames of waardebepalingen van ondernemingen is dit reuzehandig. Het is dan ook niet verbazingwekkend dat voor dergelijke doeleinden de advocaten van First Lawyers worden ingeschakeld.

 

 

Aandachtsgebieden

  1. Smart contracting stelt u in staat om efficiënt uw contractpositie overzichtelijk in kaart te brengen en te houden en deze te beheren;
  2. Standaardisatie in overeenkomsten
  3. Inzicht in aansprakelijkheidsrisico’s
  4. Due diligence
  5. Fusie en overnames
  6. Corporate governance

PERSOONLIJK CONTACT MET MR. RODY GREVENSTETTE

Rody ondersteunt bedrijven en instellingen met smart contracting en voert zonodig due diligence onderzoeken uit. Rody bespreekt graag de mogelijkheden voor uw bedrijf of instelling.


T. +31 (0) 70 306 00 33 | M. +31 (0)6 410 474 51 | Mail. r.grevenstette@firstlawyers.nl

Bekijk ook deze diensten

Procesvoering

First Lawyers advocaten zijn gespecialiseerd in ontbinding van contracten, vorderen van schadevergoeding en verdedigen tegen aansprakelijkheidsclaims. Daarnaast bieden zij rechtsbescherming tegen toezichthouders die bijvoorbeeld hun boetebevoegdheden uitoefenen. Organisaties die bijvoorbeeld verplicht worden om datalekken openbaar te maken begeleiden zij.

Lees meer

Transacties en advies

De advocaten van First Lawyers verlenen niet alleen rechtsbijstand als er geschillen zijn, maar wijzen ook de weg bij de toepassing van de wet. De werkzaamheden kunnen variëren van het adviseren over bijvoorbeeld het opzetten van nieuwe ondernemingen, fusies en splitsingen, het verwerken van persoonsgegevens, het concipiëren van contracten met behulp van smart contracting, het begeleiden van contractonderhandelingen en het beëindigen van contracten.

Lees meer

Geschiloplossing

Een gang naar de rechter is niet altijd noodzakelijk om geschillen tot een oplossing te brengen. Veelal kan een tijdrovende en kostbare procedure ten overstaan van een rechter worden voorkomen door in overleg te treden met een wederpartij. De twee meest voorkomende wijzen waarop dit plaats kan vinden zijn mediation en arbitrage.

Lees meer