Waarom smart contracting?

Onze dagelijkse praktijk kenmerkt zich voor een groot deel door het oplossen van juridische problemen. Maar waarom ons alleen inschakelen om juridische pleisters te plakken? Waarom alleen damage control?

Wij zijn op zoek gegaan naar oplossingen die het probleem aanpakken bij de bron. Terug naar de basis, de contracten en het contracteringsproces zelf. De vragen die ons onder andere hebben bezig gehouden zijn:

 • Hoe kunnen we geschillen en onnodige procedures voorkomen?
 • Hoe kunnen we de bedrijfsvoering efficiënt ondersteunen?

Dit heeft geleid tot de toepassing van smart contracting.

Onze aanpak zorgt ervoor dat:

 1. Organisaties meer grip krijgen op hun juridische verplichtingen;
 2. Hun aansprakelijkheden worden beperkt;
 3. Alle contracten worden opgeslagen op één plek;
 4. De doorlooptijd van contracteren aanzienlijk wordt verkort; en
 5. De pre-contractuele fase onweerlegbaar vast ligt.  

Bij ons staat het individu weer centraal. Het individu dat handelt namens de organisatie of voor zichzelf.

Wat is smart contracting?

Smart contracting is meer dan elektronisch contracteren. Smart contracting is een integrale aanpak van contracteren, waarbij alle onderdelen (lifecycles) zijn opgenomen:

 • Genereren van contracten;
 • Vaststellen van bevoegdheden en identificatie;
 • Onderhandelingen;
 • Sluiten van contracten;
 • Executeren van contracten.

First Lawyers maakt gebruik van de vertrouwensinfrastructuur van MYOBI. MYOBI is een Trusted Third Party, die een vertrouwensinfrastructuur biedt met de noodzakelijk bouwstenen die dit proces van contracteren mogelijk te maken.

First Lawyers heeft contractportfolio’s ontwikkeld, waarmee de bedrijfsjuridische functie wordt geoptimaliseerd door getrainde interne medewerkers of externe juridische professionals.

Contractportfolio’s zijn vaak gerelateerd aan bedrijfsprocessen, zoals die van HR of inkoop.

Wat levert smart contracting u op?

Hieronder de belangrijkste voordelen van smart contracting:

 • De bedrijfsjuridische functie efficiënter en effectiever;
 • Verantwoording is eenvoudig af te leggen;
 • Zekerheid tekeningsbevoegdheid;
 • Zekerheid over de identiteit van bedrijven en personen;
 • Sectorspecifiek contractenportfolio;
 • Inzicht in de juridische entiteitenstructuur (corporate family);
 • Afbakening van verantwoordelijkheids- en aansprakelijkheidsdomein; en
 • Bouwstenen voor toekomstige nieuwe ontwikkelingen.

Toepassingen

 • Contracten: verwerkersovereenkomsten, arbeidsovereenkomsten, algemene inkoopvoorwaarden, NDA’s, etc.
 • Procesbegeleiding bij complexe onderhandelingen, bijvoorbeeld ICT-contracten;
 • Gespecificeerde toestemming (wettelijk verplicht in de zorg vanaf 1 juli 2020);
 • Due Dilligence bij fusies en overnames;
 • Risico- en aansprakelijkheden assessment.

Contractportfolio’s voor segmenten

Wij sluiten met onze integrale aanpak aan bij de praktijk. Om die reden ontwikkelen wij portfolio’s voor specifieke segmenten. Op dit moment werken wij samen met: huisartsenpraktijken, zorgaanbieders en de uitzendbranche.

Staat uw branche er niet bij en heeft u belangstelling? Wij zijn graag bereid om u nader te informeren, kennis te laten maken met smart contracting of met u mee te denken over uw businesscase.

Contact

Neem contact op met één van onze advocaten via info@firstlawyers.nl of +31 (0) 70 306 00 33.