Hoe werkt smart contracting?

Met smart contracting kunt u online zelf uw overeenkomsten samenstellen, afsluiten en beheren. Wij kunnen dit ook voor of namens u doen.

De advocaten van First Lawyers maken allereerst voor uw organisatie specifieke contracttypes. Dit kunnen behalve verwerkersovereenkomsten bijvoorbeeld ook arbeidsovereenkomsten of licentieovereenkomsten zijn. Na uw akkoord kunt u deze typen overeenkomsten via specifieke contractpaden aan uw medewerkers, klanten of leveranciers aanbieden en afsluiten. De advocaten van First Lawyers kunnen dit ook voor u doen.

Na eventuele aanpassingen en het akkoord van beide partijen, wordt de overeenkomst inclusief de zogenaamde precontractuele fase, onweerlegbaar vastgelegd. Ook wordt bijgehouden wie namens uw organisatie de contractonderhandelingen heeft gevoerd en welk mandaat deze gemachtigde daarvoor had.  

Regulatory compliance

Omdat de overeenkomsten gekoppeld zijn aan het Legal Policy and Contract Framework (LPCF) bent u in staat aan te tonen dat u de overeenkomsten in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving naleeft.

Voordelen van smart contracting

Met smart contracting is het mogelijk alle af te sluiten en afgesloten overeenkomsten systematisch en onweerlegbaar vast te leggen. Bestuurders en ondernemers zijn zo in staat grip te krijgen en te houden op de afspraken waaraan zij zijn gebonden. Hierdoor hebben zij beter inzicht in de risico’s die zij lopen en kunnen efficiënter daarover verantwoording afleggen.

Due diligence bij fusies en overnames

Ook voor due diligence onderzoeken in geval van fusies en overnames of waardebepalingen van ondernemingen zijn smart contracts reuzehandig. Het is dan ook niet verbazingwekkend dat voor dergelijke doeleinden de advocaten van First Lawyers worden ingeschakeld.

Contact

Neem contact met ons op via info@firstlawyers.nl of +31 (0) 70 306 00 33. Wij maken graag een afspraak met u.