ICT recht

In het ICT-recht komen diverse rechtsgebieden zoals het privacyrecht, contractenrecht, strafrecht en bestuursrecht bij elkaar. First Lawyers begeleidt cliënten bij het veiligstellen van hun juridische positie als hun ICT-systemen niet functioneren of als zij getroffen worden door een beveiligingsincident.

Privacyrecht

Het privacyrecht wordt voor een belangrijk deel bepaald door de Avg en nader ingekleurd door sectorspecifieke wetgeving. First Lawyers maakt u duidelijk welke concrete rechten en verplichtingen daaruit voortvloeien.

Regulatory compliance

First Lawyers heeft in opdracht van Duthler Associates het zogenaamde Legal Policy Framework (LPF) samen met de NFU ontwikkeld. In dit LPF is alle relevante privacy- en daaraan gerelateerde wet- en regelgeving met elkaar in verband gebracht en zijn regels gedestilleerd.

Datalekken en incidenten

De advocaten van First Lawyers helpen u u voor te bereiden op zo’n moment en u bij te staan bij de afhandeling van zo’n datalek.

Medische kwaliteit

Zorgaanbieders zijn gehouden ‘goede zorg’ te leveren. De wettelijke basis wordt gevormd door de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz) en de MDR en is uitgekristalliseerd in andere wet- en regelgeving.

Arbeidsrecht

Per 1 januari treedt de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) in werking, evenals de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren(Wnra). First Lawyers helpt u om uw arbeidscontracten hierop aan te passen en deze zo nodig met behulp van smart contracting over te sluiten.