Onze expertises

IT recht

Het IT-recht is heel breed en beslaat diverse aandachtsgebieden. Zo begeleiden wij cliënten onder meer als zij op het punt staan overeenkomsten te ontbinden wegens bijvoorbeeld niet functionerende IT-systemen.

Privacyrecht

Het privacyrecht beslaat een groot aantal rechtsgebieden en is daardoor multidisciplinair van aard. Ook maakt het vaak onderdeel uit van bijvoorbeeld procedures die zien op de beëindiging van arbeidsrelaties en beslechting van arbeidsgeschillen, inbreuken op intellectuele eigendomsrechten, etc.

Regulatory compliance

First Lawyers heeft in opdracht van Duthler Associates het zogenaamde Legal Policy Framework (LPF) samen met de NFU ontwikkeld. In dit framework is alle relevante wet- en regelgeving voor de zorg op het gebied van gegevensbescherming en privacy met elkaar in verband gebracht en zijn onderbouwde keuzes gemaakt.

Datalekken en incidenten

De advocaten van First Lawyers helpen u u voor te bereiden op zo’n moment en u bij te staan bij de afhandeling van zo’n datalek.

Medische kwaliteit

Met de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg heeft de norm ‘goede zorg’ een (nieuwe) wettelijke basis gekregen en is verder uitgekristalliseerd in andere wet- en regelgeving.

Geschiloplossing

Een gang naar de overheidsrechter is niet altijd noodzakelijk om geschillen tot een oplossing te brengen. Veelal kan een tijdrovende en kostbare procedure worden voorkomen door voor alternatieve vormen van geschiloplossing te kiezen zoals arbitrage en mediation.

Ons team

Maak kennis met ons
Mr. dr. Anne-Wil Duthler

Mr. dr. Anne-Wil Duthler

Partner Advocaat

Anne-Wil is advocaat en senator. Gepromoveerd aan de Universiteit Leiden op modellen van Trusted Third Parties.

Mr. Henriëtte Dietz

Mr. Henriëtte Dietz

Advocaat

Henriëtte is advocaat en mediator. Zij is ingeschreven in het MfN. Gespecialiseerd in gegevensbescherming, privacy en bestuursrecht.

Mr. Rody Grevenstette

Mr. Rody Grevenstette

Paralegal

Rody is een veelzijdig jurist met ruime ervaring in de juridische dienstverlening op het gebied van civielrecht en privacyrecht.

Onze artikelen, uitspraken en nieuwsitems

21.000 Datalekken, een goed teken?

Het aantal gemelde datalekken in 2018 is in vergelijking met het jaar daarvoor verdubbeld. Dit blijkt uit een rapportage van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Steeds meer organisaties merken hun datalekken op en nemen ze serieus. Read more…

Goederen uit het VK en Brexit

Organisaties die zaken doen met Britse ondernemingen moeten rekening te houden met allerlei gevolgen die de Brexit voor de bedrijfsvoering kan hebben. Een belangrijk gebied waarop deze gevolgen merkbaar zullen zijn, ziet op de vereisten Read more…

Adequaatheidsbesluit Japan

Op 23 januari jl. heeft de Europese Commissie een adequaatheidsbesluit vastgesteld voor Japan. Met dit besluit is naar zeggen van de Europese Commissie ’s werelds grootste ruimte voor veilig dataverkeer tot stand gebracht. Doorgifte van Read more…

Neem contact op

Ons kantoor

Frankenslag 137, 2582 HH Den Haag

Bel ons gerust

+31 (0) 70 306 00 33 
Info@FirstLawyers.nl

Neem contact met ons op