First Lawyers

Gespecialiseerd in corporate governance, privacy en aansprakelijkheid

First Lawyers is een advocatenkantoor met een transactie- en procespraktijk. Met specialisten in corporate governance, privacy en commerciële contracten. Zij maken gebruik van smart contracting toepassingen, waardoor bestuurders en ondernemers grip hebben op hun contracten en risico’s. Waardoor zij gemakkelijk aan accountants inzicht in risico’s kunnen geven. Waardoor in geval van fusies en overnames, of herfinanciering de waarde van een onderneming efficiënt en nauwkeurig bepaald kan worden.

Deskundig in het oplossen van juridische vraagstukken. Krachtig in het vlottrekken van contractonderhandelingen. Zorgvuldig in het bijstaan van cliënten in procedures voor de rechter.

Een bestuurlijke boete van een toezichthouder? Staat de Autoriteit Persoonsgegevens plotseling bij u op de stoep? Roepen cliënten, consumenten of patiënten hun privacyrechten in? Het team van First Aid Data Breach staat voor u paraat.

De advocaten van First Laywers zijn altijd op zoek naar oplossingen. Hebben een voorkeur voor minnelijke regelingen. Zijn zeer effectief in het inzetten van het juridisch instrumentarium dat het civiele en bestuursrecht bieden.

Zorgvuldig, to the point en met passie.

Wat doen wij?

Procesvoering

Procesvoering

First Lawyers staat u bij in civiele en bestuursrechtelijke procedures. Of u nu een aansprakelijkheidsclaim wilt indienen of zelf gedagvaard wordt; een boete opgelegd krijgt door een toezichthouder of een klacht wilt indienen, de advocaten van First Lawyers vertegenwoordigen u in procedures voor de rechter.

 

Lees meer

Transacties en advies

Transacties en advies

Paralegals en advocaten ondersteunen bij het concipiëren van contracten, het in kaart brengen van uw contractpositie en geven u advies over eventuele risico’s. In geval van fusies en overnames of ten behoeve van een lawyers letter maken zij zo mogelijk gebruik van het onweerlegbaar bewijs dat voortvloeit uit de toepassing van smart contracting.

 

Lees meer

Smart contracting

Smart contracting

Smart contracting stelt bestuurders en ondernemers in staat grip te krijgen en te houden op hun contractenpositie. Hierdoor hebben zij beter inzicht in de risico’s die zij lopen en kunnen efficiënter daarover verantwoording afleggen.

Lees meer

Eerste hulp bij datalekken

Eerste hulp bij datalekken

Waar persoonsgegevens worden verwerkt, kunnen incidenten zich voordoen. Het is van belang om in het geval van een incident tijdig en adequaat te handelen. Rechtsbijstand in de vorm van juridisch advies en rechtshulp van een advocaat kunnen helpen de eventuele schade te beperken.

Lees meer

Geschiloplossing

Geschiloplossing

Een gang naar de rechter is niet altijd noodzakelijk om geschillen tot een oplossing te brengen. Veelal kan een tijdrovende en kostbare procedure ten overstaan van een rechter worden voorkomen door in overleg te treden met een wederpartij. De twee meest voorkomende wijzen waarop dit plaats kan vinden zijn mediation en arbitrage.

Lees meer

Contact

Contact

Het team van First Lawyers bestaat uit advocaten en juristen gespecialiseerd op het gebied van corporate governance, contracten, gegevensbeschermings- en ICT-recht. Uiteraard beperkt zich de kennis van onze specialisten zich niet tot deze rechtsgebieden. Ook vraagstukken op andere gebieden van het civiele en bestuursrecht lossen zij graag en met passie voor u op.

Lees meer

Rechtstreeks contact

Events

Op donderdag 24 mei 2018 was advocaat en senator Anne-Wil Duthler dagvoorzitter van het Nationaal Privacy Event. Het event vond in het Louwman Museum in Den Haag plaats.

Dit evenement stond in het teken van het uur U van de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (Avg). Eén dag later was immers het moment aangebroken dat de Avg van toepassing werd. Alle experts kwamen samen tijdens dit event, met als doel kennis te delen, inspiratie op te doen en te kunnen netwerken met gerenommeerde partijen uit de markt. Meer dan 350 deelnemers kwamen uiteindelijk naar dit event. Anne-Wil Duthler leidde het evenement in met een overzicht van relevante nationale en internationale ontwikkelingen.

Ga naar het Nationaal Privacy Event

Certificering

Het niveau van gegevensbescherming is niveau 1. Door op het privacy seal te klikken wordt via de website van MYOBI het verantwoordelijkheids- en aansprakelijkheidsdomein van de organisatie getoond. Tevens wordt aangegeven wie als FG is aangesteld.