Onze artikelen, uitspraken en nieuwsitems

Bekijk onze expertise

Onze expertise

Klik op de onderstaande iconen voor meer informatie.

ICT recht

In het ICT-recht komen diverse rechtsgebieden zoals het privacyrecht, contractenrecht, strafrecht en bestuursrecht bij elkaar. First Lawyers begeleidt cliënten bij het veiligstellen van hun juridische positie als hun ICT-systemen niet functioneren of als zij getroffen worden door een beveiligingsincident.

Privacyrecht

Het privacyrecht wordt voor een belangrijk deel bepaald door de Avg en nader ingekleurd door sectorspecifieke wetgeving. First Lawyers maakt u duidelijk welke concrete rechten en verplichtingen daaruit voortvloeien.

Regulatory compliance

First Lawyers heeft in opdracht van Duthler Associates het zogenaamde Legal Policy Framework (LPF) samen met de NFU ontwikkeld. In dit LPF is alle relevante privacy- en daaraan gerelateerde wet- en regelgeving met elkaar in verband gebracht en zijn regels gedestilleerd.

Datalekken en incidenten

De advocaten van First Lawyers helpen u u voor te bereiden op zo’n moment en u bij te staan bij de afhandeling van zo’n datalek.

Medische kwaliteit

Zorgaanbieders zijn gehouden ‘goede zorg’ te leveren. De wettelijke basis wordt gevormd door de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz) en de MDR en is uitgekristalliseerd in andere wet- en regelgeving.

Arbeidsrecht

Per 1 januari treedt de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) in werking, evenals de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren(Wnra). First Lawyers helpt u om uw arbeidscontracten hierop aan te passen en deze zo nodig met behulp van smart contracting over te sluiten.

First Lawyers is een advocatenkantoor met een transactie- en procespraktijk. Met specialisten in legal operations, incidenten en datalekken, privacy en commerciële contracten. Zij maken gebruik van smart contracting toepassingen, waardoor bestuurders en ondernemers grip hebben op hun contracten en risico’s. Zo kunnen zij gemakkelijk aan accountants inzicht in risico’s geven. In geval van fusies en overnames, of herfinanciering kan de waarde van een onderneming efficiënt en nauwkeurig bepaald worden.

Deskundig in het oplossen van juridische vraagstukken. Krachtig in het vlottrekken van contractonderhandelingen. Zorgvuldig in het bijstaan van cliënten in procedures voor de rechter.

Een bestuurlijke boete van een toezichthouder? Staat de Autoriteit Persoonsgegevens plotseling bij u op de stoep? Roepen cliënten, consumenten of patiënten hun privacyrechten in? Het team van First Aid Data Breach staat voor u paraat.

De advocaten van First Laywers zijn altijd op zoek naar oplossingen. Hebben een voorkeur voor minnelijke regelingen. Zijn zeer effectief in het inzetten van het juridisch instrumentarium dat het civiele en bestuursrecht bieden.

Zorgvuldig, to the point en met passie.

Ons team

Neem gerust contact op met onze advocaten.

Mr. dr. Anne-Wil Duthler

Partner Advocaat

Anne-Wil is advocaat, bestuurskundige en ex-senator. Gepromoveerd aan de Universiteit Leiden op modellen van Trusted Third Parties.

Mr. Rody Grevenstette

Advocaat

Rody is een veelzijdig advocaat met ruime ervaring in de juridische dienstverlening op het gebied van civielrecht en privacyrecht.

Neem contact op