Onze expertise

Klik op de onderstaande iconen voor meer informatie

ICT recht

Het ICT-recht is heel breed en beslaat diverse aandachtsgebieden. Zo begeleiden wij cliënten onder meer als zij op het punt staan overeenkomsten te ontbinden wegens bijvoorbeeld niet functionerende ICT-systemen.

Privacyrecht

Het privacyrecht beslaat een groot aantal rechtsgebieden en is daardoor multidisciplinair van aard. Ook maakt het vaak onderdeel uit van bijvoorbeeld procedures die zien op de beëindiging van arbeidsrelaties en beslechting van arbeidsgeschillen, inbreuken op intellectuele eigendomsrechten, etc.

Regulatory compliance

First Lawyers heeft in opdracht van Duthler Associates het zogenaamde Legal Policy Framework (LPF) samen met de NFU ontwikkeld. In dit framework is alle relevante wet- en regelgeving voor de zorg op het gebied van gegevensbescherming en privacy met elkaar in verband gebracht en zijn onderbouwde keuzes gemaakt.

Datalekken en incidenten

De advocaten van First Lawyers helpen u u voor te bereiden op zo’n moment en u bij te staan bij de afhandeling van zo’n datalek.

Medische kwaliteit

Zorgaanbieders zijn gehouden ‘goede zorg’ te leveren. De wettelijke basis wordt gevormd door de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz) en de MDR en is uitgekristalliseerd in andere wet- en regelgeving.

Geschiloplossing

Een gang naar de overheidsrechter is niet altijd noodzakelijk om geschillen tot een oplossing te brengen. Veelal kan een tijdrovende en kostbare procedure worden voorkomen door voor alternatieve vormen van geschiloplossing te kiezen zoals arbitrage en mediation.

First Lawyers is een advocatenkantoor met een transactie- en procespraktijk. Met specialisten in corporate governance, privacy en commerciële contracten. Zij maken gebruik van smart contracting toepassingen, waardoor bestuurders en ondernemers grip hebben op hun contracten en risico’s. Waardoor zij gemakkelijk aan accountants inzicht in risico’s kunnen geven. Waardoor in geval van fusies en overnames, of herfinanciering de waarde van een onderneming efficiënt en nauwkeurig bepaald kan worden.

Deskundig in het oplossen van juridische vraagstukken. Krachtig in het vlottrekken van contractonderhandelingen. Zorgvuldig in het bijstaan van cliënten in procedures voor de rechter.

Een bestuurlijke boete van een toezichthouder? Staat de Autoriteit Persoonsgegevens plotseling bij u op de stoep? Roepen cliënten, consumenten of patiënten hun privacyrechten in? Het team van First Aid Data Breach staat voor u paraat.

De advocaten van First Laywers zijn altijd op zoek naar oplossingen. Hebben een voorkeur voor minnelijke regelingen. Zijn zeer effectief in het inzetten van het juridisch instrumentarium dat het civiele en bestuursrecht bieden.

Zorgvuldig, to the point en met passie.

Ons team

Mr. dr. Anne-Wil Duthler

Mr. dr. Anne-Wil Duthler

Partner Advocaat

Anne-Wil is advocaat en senator. Gepromoveerd aan de Universiteit Leiden op modellen van Trusted Third Parties.

Mr. Henriëtte Dietz

Mr. Henriëtte Dietz

Advocaat

Henriëtte is advocaat en mediator. Zij is ingeschreven in het MfN. Gespecialiseerd in gegevensbescherming, privacy en bestuursrecht.

Mr. Rody Grevenstette

Mr. Rody Grevenstette

Advocaat

Rody is een veelzijdig advocaat met ruime ervaring in de juridische dienstverlening op het gebied van civielrecht en privacyrecht.

Deskundig in het oplossen van juridische vraagstukken. Bekijk onze expertise

Onze artikelen, uitspraken en nieuwsitems

Neem contact op

Neem contact met ons op