Boete €840.000,- afgewend

Zaak

IT-leverancier /Autoriteit Persoonsgegevens

Een verkoopmedewerker heeft per ongeluk een harde schijf terug gezet in een magazijn, nadat deze de harde schijf had gebruikt om data van de ene computer op de andere te zetten. Deze data betroffen persoonsgegevens. Dit datalek werd te laat gemeld. De AP was voornemens een boetebesluit te nemen.

Advocaten:

Mr. dr. A.W. Duthler en mr. R. Grevenstette

Categorie:

Gegevensbeschermingsrecht en datalekken

Tijd:

Van voornemen opleggen boete tot afwenden daarvan: 6 maanden

Resultaat:

Een berisping in plaats van een boete van €840.000,-

Uitdaging

Een verkoopmedewerker zette per ongeluk een harde schijf terug in een magazijn, nadat deze de harde schijf had gebruikt om data van de ene computer op de andere te zetten. Deze data betroffen persoonsgegevens. De harde schijf werd vervolgens per ongeluk verkocht aan een klant, die kennis kreeg van financiële gegevens zoals BSN, IB-aangiftes en uitkeringsgegevens van andere personen. De klant heeft onmiddellijk de winkelmedewerker hierover in kennis gesteld en een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ingediend. De AP heeft onderzoek verricht en geconstateerd dat het bedrijf dit datalek niet binnen 72 uur had gemeld. Zij kondigde haar voornemen aan om een boete op te leggen van de hoogste categorie.

Strategie

De continuïteit van het bedrijf kwam in gevaar als de boete inderdaad zou worden opgelegd. Het bedrijf kreeg de gelegenheid om zich te verweren. De boete werd desondanks opgelegd, waarna First Lawyers voor het bedrijf in bezwaar ging. Het accent werd daarbij gelegd op bewijs van maatregelen die het bedrijf had getroffen om dergelijke datalekken te voorkomen. Denk daarbij aan acties ter  verhoging van het bewustwording onder medewerkers, de aanstelling van een Functionaris voor Gegevensbescherming en het uitvoeren van audits eens in het kwartaal om de naleving van de AVG door elk filiaal te toetsen en deze te bespreken.

Resultaat

Het bezwaar werd gehonoreerd, in die zin dat de AP besloot om het te laten bij een berisping. First Lawyers heeft voor het bedrijf vervolgens bezwaar gemaakt tegen openbaarmaking van de berisping, omdat openbaarmaking daarvan alsnog een zware sanctie voor haar zou betekenen. De berisping is uiteindelijk geanonimiseerd bekend gemaakt.

Leg uw zaak voor

Neem gerust contact op met één van onze advocaten of bel direct naar +31 (0) 70 306 00 33 of info@firstlawyers.nl.