Ontbinding EPD-overeenkomst

Zaak

Zorginstelling / EPD-leverancier

Een zorginstelling heeft een overeenkomst gesloten voor de ontwikkeling van een Elektronisch Patiëntendossier (EPD). Gaandeweg het traject bleken de afgesproken functionaliteiten niet te worden geleverd en ook niet te zullen worden opgeleverd, liep de oplevering meer dan een jaar vertraging op en liepen ook de kosten uit de hand.

Advocaten:

Mr. dr. A.W. Duthler en mr. R. Grevenstette

Categorie:

Verbintenissenrecht

Tijd:

Van ingebrekestelling naar vaststellingsovereenkomst: 9 maanden

Resultaat:

Kostenbeperking: € 370.000

Uitdaging

Een zorginstelling heeft een overeenkomst gesloten voor de ontwikkeling van een Elektronisch Patiëntendossier (EPD). Gaandeweg het traject bleken niet alle afgesproken functionaliteiten te worden geleverd en ook niet te zullen worden geleverd, liep de ontwikkeling van het EPD meer dan een jaar vertraging op en liepen ook de kosten uit de hand. De wel opgeleverde functionaliteiten bleken de bedrijfsvoering en zorgverlening onvoldoende te ondersteunen. De veiligheid van de patiëntenzorg was in het geding en ook de juistheid van de facturatie kon niet worden gegarandeerd. 

Strategie

First Lawyers heeft namens haar cliënt de IT-leverancier allereerst halverwege het jaar in gebreke gesteld en een redelijke termijn gegund om alsnog na te komen. Toen dat niet lukte, heeft de zorginstelling er voor gekozen om de IT-leverancier tot het einde van het jaar te gunnen en daarbij aangegeven dat dat een fatale termijn betrof. Hierna is de overeenkomst met de IT-leverancier buitengerechtelijk ontbonden en is zij aansprakelijk gesteld voor de geleden schade.

Resultaat

Partijen zijn met elkaar in gesprek gegaan en hebben uiteindelijk overeenstemming bereikt over een minnelijke regeling . De IT-leverancier heeft een substantieel bedrag betaald van bijna €100.000,- aan de zorginstelling als schadevergoeding en facturen voor een bedrag van meer dan €280.000,- gecrediteerd.

Leg uw zaak voor

Neem gerust contact op met één van onze advocaten of bel direct naar +31 (0) 70 306 00 33 of info@firstlawyers.nl.