Aansprakelijkstelling ICT-leverancier

Zaak

Food industrie / ICT-distributeur

Een voedselbedrijf werd getroffen door een cyberaanval. Twee weken lang was de bedrijfsinformatie onbereikbaar en lag de bedrijfsvoering stil. Lees hier meer over de uitdaging, strategie en het resultaat in deze zaak.

Advocaat:

Mr. dr. A.W. Duthler

Categorie:

Aansprakelijkheid voor cyberaanval

Tijd:

Van aansprakelijkstelling tot vaststellingsovereenkomst: 3 maanden

Resultaat:

Schadevergoeding van € 140.000,-

Uitdaging

Een voedselbedrijf werd getroffen door een cyberaanval. Twee weken lang was bedrijfsinformatie ontoegankelijk en lag de bedrijfsvoering stil. Forensisch onderzoek wees uit dat de hackers hadden kunnen binnendringen als gevolg van een RDP-poort die openstond,  onvoldoende netwerksegmentering, een back-up die niet beveiligd was en het niet doorvoeren van updates van software.   

Strategie

First Lawyers heeft namens haar cliënt vergoeding van de schade gevorderd van de IT-beheerder. De schade bestond uit de kosten van forensisch onderzoek, van datarecovery, van personeel dat niet kon werken en betaalde bitcoins. De IT-beheerder betrok direct haar verzekeraar er bij, waardoor gesprekken om tot een onderlinge regeling te komen, gemakkelijk(er) verliepen.  

Resultaat

Partijen hebben overeenstemming bereikt over te betalen schadevergoeding en de bijbehorende minnelijke regeling vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. De IT-leverancier heeft een substantieel bedrag betaald van €140.000,- aan het voedselbedrijf.  

Leg uw zaak voor

Neem gerust contact op met één van onze advocaten of bel direct naar +31 (0) 70 306 00 33 of info@firstlawyers.nl.