Bedrijfsjuridische functie

Een sterke bedrijfsjuridische functie of afdeling is een strategische partner voor de organisatie, ondersteunt innovatie en is datagedreven. Budgetmanagement is een noodzakelijke voorwaarde daarvoor, zodat u weet waaraan het budget voor de bedrijfsjuridische functie of afdeling wordt besteed. Smart contracting helpt u bij het versterken van de interne of ook wel bedrijfsjuridische functie. Wat verstaan wij hieronder?

Sommige organisaties beschikken over een juridische afdeling. Vaak is deze afdeling overbelast omdat alle juridische vraagstukken er worden neergelegd. De te beoordelen contracten komen dan al snel op een stapel terecht, terwijl de organisatie behoefte heeft aan snel en efficiënt reageren. Klanten zijn ongeduldig en prospects kennen een korte levensduur. Er is behoefte om de interne juridische dienstverlening naar een hoger plan te tillen.

Veel organisaties beschikken echter niet over een juridische afdeling of bedrijfsjurist. Medewerkers in verschillende functies oefenen vaak juridisch gedelegeerde deeltaken uit. Denk hierbij aan de manager HR die arbeidscontracten sluit, de inkoper die bevoegd is om contracten tot een bepaald bedrag te sluiten, de manager ICT die licentieovereenkomsten aangaat.  

De juridische functie kan op verschillende manieren worden ingeregeld, waarbij een aantal factoren van belang is. Deze factoren zijn:

  • Omvang van het bedrijf
  • De reeds voorhanden zijnde kennis
  • De beschikbaarheid van medewerkers
  • De complexiteit van de contracten

Het inregelen van de juridische functie betekent concreet:

  1. Bedrijfsprocessen koppelen aan contractenportfolio’s
  2. Contractenportfolio’s desgewenst bedrijfsspecifiek maken
  3. Legal Entity Management inregelen: koppelen van rollen en bevoegdheden aan bedrijfsprocessen
  4. Training medewerkers in gebruik en toepassing contractportfolio’s
  5. Ondersteuning bij toepassing van smart contracting zelf.