Recht op een eerlijk proces?

Artikel 6 van het Europees verdrag bescherming rechten van de mens (EVRM) garandeert het recht op een eerlijk proces. Bij het vaststellen van zijn burgerlijke rechten en verplichtingen heeft een ieder recht op een eerlijke en openbare behandeling van zijn zaak, binnen een redelijke termijn, door een onafhankelijk en onpartijdig Read more…

Adequaatheidsbesluit Japan

Op 23 januari jl. heeft de Europese Commissie een adequaatheidsbesluit vastgesteld voor Japan. Met dit besluit is naar zeggen van de Europese Commissie ’s werelds grootste ruimte voor veilig dataverkeer tot stand gebracht. Doorgifte van persoonsgegevens is door het besluit vereenvoudigd. De ‘gebruikelijke voorwaarden’ die de Avg stelt aan de Read more…