Legal operations

Waarom legal operations?

Bedrijven die legal operations slim toepassen, hebben meer tevreden klanten, minder dubbele of onnodige inkopen en arbeidscontracten die beter te managen zijn. Hun bedrijfsvoering is slagvaardig, met een inclusieve juridische functie.

Een slagvaardige bedrijfsvoering betekent onder meer een betere logistiek, waardoor klanten sneller en beter kunnen worden bediend. Een inclusieve juridische functie maakt integraal onderdeel uit van alle bedrijfsprocessen. In plaats van dat juristen de wet interpreteren en toepassen, worden de wet, het beleid en contracten integraal onderdeel van bedrijfsactiviteiten.

Voordelen van Legal Operations

Legal operations, ofwel legal ops, is dé manier voor bedrijven en organisaties om:

 • De bedrijfsvoering effectief en efficiënt in te richten;
 • Bedrijfsactiviteiten beheersbaar, voorspelbaar en bestendig uit te voeren;
 • De klant meer centraal te stellen;
 • Die contracten te sluiten die passen bij de behoefte van het bedrijf en flexibel genoeg zijn om mee te bewegen met de onvermijdelijke veranderingen die bedrijven doormaken;
 • Juridische risico’s op nabetaling of claims te verminderen; en
 • De kosten onder controle te krijgen.  

Nu veel bedrijven hun bedrijfsvoering opnieuw tegen het licht houden en de urgentie voelen om hun organisatie datagedreven te organiseren, gaan zij ook hun bedrijfsjuridische functie anders en datagedreven inrichten.

Door het anders inrichten van de bedrijfsjuridische functie, aan te sluiten bij bedrijfsprocessen en het concept van legal operations 1.0.1 toe te passen, kunnen besparingen worden gerealiseerd van soms wel 30-40% van de operationele kosten.

Ook wordt de kans op geschillen veel kleiner. Als ze zich onverhoopt toch voor doen, zijn deze bedrijven juridisch fit genoeg om deze aan te kunnen.

Wat is legal operations?

Tot voor kort was de juridische afdeling binnen organisaties solistisch gepositioneerd. De afdeling werd pas geconsulteerd op het moment dat er bijna een handtekening onder een contract werd gezet of als er problemen waren opgetreden. Door niet vanuit contracten te denken, maar de juridische functie integraal onderdeel te maken van alle bedrijfsprocessen en technologie daarbij slim in te zetten kunnen de assets van een bedrijf (mensen, systemen en geld) veel efficiënter worden ingezet. Zo realiseert legal ops:

 • Digitale toegang tot bedrijfsspecifieke contracten en advies;
 • Toepassing van smart contracting;
 • Grip op compliance;
 • Efficiëntere benutting van resources; en
 • Een basis voor digitale transformatie en data analytics.

De kracht zit in de combinatie van bedrijfsprocessen en de toepassing van technologie. Technologie volgt de bedrijfsprocessen en staat volledig in dienst van de organisatie, van de mensen.

Hoe legal operations?

De legals ops dienstverlening is gebaseerd op het model van CLOC (Corporate Legal Operations Consortium) en CATS CM.  Het model van CLOC gaat uit van twaalf basiscompetenties en drie volwassenheids-niveaus. CATS CM is een methode voor contractmanagement. Daarnaast maakt First Lawyers gebruik van de Vertrouwensdiensten van MYOBI.

MYOBI biedt een Vertrouwensplatform voor smart contracting. Contracten worden daar vanuit de verschillende bedrijfsprocessen aangeboden, onderhandelingen vinden via het platform plaats, ondertekend en bewaard. Ook faciliteert MYOBI het vaststellen van de identiteit en authenticiteit van personen en bedrijven, zodat elektronische handtekeningen kunnen worden geplaatst. Daarnaast kunnen organisaties hun compliance met wet- en regelgeving, beleid en contract kenbaar maken via het Compliance register van MYOBI.  

Varianten legal operations

De legal ops dienstverlening kent verschillende varianten. Meestal beginnen wij met een assessment van de bedrijfsjuridische functie of met een assessment van alleen de bestaande contracten.

Op grond van de uitkomsten van het assessment kunnen wij voorstellen doen voor het inrichten van de interne organisatie en of het samenstellen van een contractportfolio. Deze kunnen we vervolgens binnen uw organisatie implementeren.

Daarnaast is het mogelijk dat wij uw contractmanagement inrichten en contracteringsprocessen begeleiden.

Contact

Neem gerust contact met ons op via info@firstlawyers.nl of +31 (0) 70 306 00 33. Wij maken graag een afspraak met u.