Een groot gedeelte van het midden- en kleinbedrijf (Mkb) is volgens VNO-NCW nog niet voldoende voorbereid op de gevolgen van een no-deal Brexit. Het Mkb lijkt zich bewust te zijn van de kans op bijvoorbeeld lange rijen bij de douane en daarmee samenhangende langere levertijden. De gevolgen voor hun ‘onlinehuishouding’ hebben zij echter nog niet op het netvlies.

Dataverkeer

Een no-deal Brexit heeft grote gevolgen voor het bestaande verkeer van persoonsgegevens met het Verenigd Koninkrijk. Het Verenigd Koninkrijk wordt dan namelijk een zogenaamd ‘derde land’, waarmee uitwisseling van persoonsgegevens in beginsel verboden is. Uitzichten op een verandering in deze status zijn er voorlopig niet.

Contractmanagement

De huidige contracten die het Mkb met partijen in het Verenigd Koninkrijk heeft, zullen op dat moment niet meer voldoen. Doorgiften van persoonsgegevens naar het Verenigd Koninkrijk zullen op grond van deze contracten niet langer rechtmatig zijn en kunnen derhalve worden beboet door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De hoogte van de op te leggen boetes kan oplopen tot € 525.000.

Bij een no-deal Brexit is het daarom van groot belang voor de continuïteit van de bedrijfsvoering om reeds gesloten contracten met relaties in het Verenigd Koninkrijk nauwkeurig te beoordelen en nieuwe contracten te sluiten. De advocaten van First Lawyers kunnen u daarbij ondersteunen.

Het oorspronkelijke artikel kunt u hier vinden.