In Nederland is een conservatoir beslag snel gelegd. De eisen die aan een verzoek tot het leggen van conservatoir beslag worden gesteld, zijn zeer laag in verhouding tot de impact die het beslag kan hebben. Het risico van oneigenlijk gebruik van dit middel ligt dan ook op de loer. U zult niet de eerste zijn die te maken krijgt met misbruik van beslagrecht. Het leggen van beslag wordt dan gebruikt als pressiemiddel om een betaling te forceren.

Een eenmaal gelegd conservatoir beslag kan een verlammende werking hebben op uw bedrijfsvoering. Rekeningen van uw crediteuren kunt u niet betalen, de salarissen van uw personeel niet overmaken en ook uw fiscale verplichtingen aan de Belastingdienst kunt u even niet voldoen. Het is dan van groot belang om het beslag zo snel mogelijk opgeheven te krijgen.

Dat kan allereerst via een kort geding bij de rechter die het verlof tot het leggen van beslag heeft gegeven. Bijvoorbeeld als er geen geschil ter beoordeling wordt voorgelegd aan een rechter, of als er überhaupt geen vordering is.

Het kan daarnaast ook door met de wederpartij in gesprek te gaan en na te gaan of er alsnog niet via een minnelijke regeling een einde kan worden gemaakt aan een geschil. Of door na te aan of er niet op een andere wijze zekerheid kan worden gesteld.

In ieder geval moet er actie worden ondernomen. De advocaten van First Lawyers kunnen samen met u een strategie bepalen, en u bij staan om zo snel mogelijk het beslag er af te krijgen. Zij gaan niet alleen met u naar een rechter, maar helpen u ook met praktische zaken. Deurwaarders zullen met bevestigingen moeten komen dat het beslag is vervallen. Banken moeten vervolgens bijvoorbeeld weer rekeningen vrijgeven. First Lawyers neemt ook deze zorgen u uit handen.