De pandemie veroorzaakt door het coronavirus treft ons helaas allemaal. Ook First Lawyers heeft haar maatregelen getroffen om zo veilig mogelijk haar cliënten te kunnen blijven bedienen. Zo werken medewerkers zo mogelijk en nodig vanaf huis, waarbij zij gebruik maken van veilige inbelvoorzieningen. Op ons kantoor zijn diverse hygiënemaatregelen getroffen. Met cliënten overleggen we in voorkomende gevallen via videoconferencing. Het is mooi te zien hoeveel creativiteit en flexibiliteit ontstaat, en voor sommige van onze cliënten en hun wederpartijen deze situatie zelfs verbindend werkt.  

Omgaan met onzekerheden

Toch en tegelijkertijd verkeren veel ondernemers in onzekerheid. Inkooptrajecten en aanbestedingen worden on hold gezet of niet meer afgewacht. Concurrenten krijgen bijvoorbeeld met één telefoontje een opdracht, terwijl zij al niet meer op de shortlist stonden.

Contracten worden niet langer uitgediend met een beroep op het coronavirus. De betaling van rekeningen wordt uitgesteld. Hoe blijft u dan uw crediteuren betalen? En hoe zit het met uw personeel? Wat mag u wel en niet van uw medewerkers verwachten? Welke arbeidsrechtelijke rechten en plichten heeft u en hebben zij?

Haperende of niet-werkende ICT-systemen, computerinbraken en ransomware aanvallen: deze blijven zich voordoen. Deze raken vaak het hart van uw organisatie en bedreigen daarmee uw bedrijfscontinuïteit. Cybercriminelen trekken zich niets aan van een coronacrisis. Hoe blijft u weerbaar en wat moet u doen als u getroffen bent? Hoe gaat u om met uw ICT-beheerder als uw systemen kwetsbaar blijken?

De advocaten van First Lawyers staan ook nu voor u klaar om uw rechtspositie zo goed mogelijk te beschermen en u door deze onzekere tijden te loodsen. Belt u hen gerust als u vragen heeft.  

De rechtsgang blijft open

Juist in deze tijden met noodregelingen en onzekerheden blijft rechtsbescherming meer dan ooit noodzakelijk.

Hoewel de gerechten fysiek gesloten blijven, werken zij wel door. Nieuwe zaken kunnen normaal worden aangebracht en ingeschreven. Op de gebruikelijke wijze kan schriftelijk een conclusie van antwoord, repliek of dupliek worden ingediend; een akte kan worden genomen of een verweerschrift kan worden ingediend. Ook worden vonnissen gewezen. Mondelinge behandelingen worden wel uitgesteld. Bij voorlopige voorzieningen, kort gedingen of beslagrekesten bepaalt de rechter of er een zitting moet doorgaan. Deze vindt dan bij voorkeur digitaal plaats. Het indienen van conservatoire beslagrekesten blijft mogelijk.

Neem contact met ons op

Als het nodig is staan de advocaten van First Lawyers voor u klaar ingeval u bijvoorbeeld een overeenkomst wilt ontbinden of de uitvoering en nakoming daarvan juist veilig wilt stellen, als u te maken heeft met een computerinbraak of via de rechter uw vorderingen zeker wilt stellen.

Bel +31 (0) 70 306 00 33 of e-mail naar a.w.duthler@firstlawyers.nl voor meer informatie.