Voldoen aan de cookiewet

Het is alweer 7 jaar geleden dat de Cookiewet zijn intrede heeft gedaan. En hoewel de wet alweer een tijdje meegaat, blijkt de strekking van de wet nog altijd niet volledig doorgedrongen bij website-bezoekers en -beheerders. Uit een onderzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is gebleken dat met name tracking cookies nog steeds vaak onterecht worden geplaatst door websites.

Wat zijn cookies? En waarom?

Met behulp van tracking cookies kunnen organisaties het internetgedrag van websitebezoekers door de tijd heen volgen. Ook kunnen gerichte advertenties worden gestuurd aan deze bezoekers.

Omdat tracking cookies niet noodzakelijk zijn voor de dienstverlening aan gebruikers en ook niet noodzakelijk zijn voor het functioneren van de website, moet voor het plaatsen van tracking cookies toestemming worden gegeven door de (mogelijke) bezoeker van de website.

Hoewel de kernregeling met betrekking tot cookies zich in de Telecommunicatiewet bevindt, staat de regeling met betrekking tot toestemming in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg). De Avg bepaalt dat het begrip toestemming inhoudt: ‘elke vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting waarmee de betrokkene door middel van een verklaring of een ondubbelzinnige actieve handeling hem betreffende verwerking van persoonsgegevens aanvaardt’.

Deze definitie bevat een aantal elementen dat blijkens het onderzoek van de AP niet altijd juist is uitgewerkt door toestemmingsverzoeken van websites. De voornaamste voorbeelden van ‘missers’ zijn: de fout gespelde ‘cookiewall’, de ‘uw gebruik van de website impliceert toestemming’ en de vooraf aangevinkte toestemming.

Cookiewall

De cookiewall houdt in dat de website aangeeft dat toegang tot de website alleen mogelijk is indien de aangeboden cookies worden geaccepteerd. Het weigeren van toestemming heeft tot gevolg dat er geen gebruik kan worden gemaakt van de website. De toestemming wordt als het ware afgedwongen en er is zodoende geen sprake van een vrije keuze.

Het tweede voorbeeld, de ‘uw gebruik van de website impliceert toestemming’, houdt in dat er geen toestemming wordt gevraagd, maar dat er een banner verschijnt die aangeeft dat verder gebruik van de website wordt opgevat als toestemming tot het plaatsen van cookies. Deze variant doet met name het element specifieke en ondubbelzinnige wilsuiting geweld aan. De gebruiker doet immers geen wilsuiting en deze is al helemaal niet specifiek.

Het laatste voorbeeld, de vooraf aangevinkte toestemming, spreekt voor zich. Door de gebruiker vooraf aangevinkte toestemming te presenteren, wordt er afbreuk gedaan aan het element ‘ondubbelzinnige actieve handeling’. In beginsel hoeft de gebruiker immers geen actieve handeling te verrichten.

Tekortkomingen

Ondanks dat de wereld alweer 7 jaar is verrijkt door de Cookiewet, blijkt er nog het een en ander te schorten aan de wijze waarop websites bezoekers om toestemming vragen voor het plaatsen van tracking cookies en voor het volgen van zijn of haar gedrag op de betreffende website. Veelal zal dit geen weerzin zijn, maar eerder onkunde. Een correcte toestemming is echter nodig om compliant te zijn en handhaving door een toezichthouder te voorkomen.

Wilt u er zeker van zijn dat u geen risico loopt, neem dan contact op met één van onze advocaten of stuur een e-mail. Zij voeren graag een check voor u uit.