Waarom geen overbodige luxe?

Hoewel de datum waarop de Medical Device Regulation (MDR) van toepassing zal worden een jaar is opgeschoven vanwege de Coronacrisis (de nieuwe datum is 26 mei 2021), heeft deze crisis onomstotelijk uitgewezen dat de nieuwe, aangescherpte regels van de MDR geen overbodige luxe zijn. Eén van de meest recente bevestigingen is op 6 mei 2020 gepubliceerd in het dagblad Trouw.

Uit het door Trouw gepubliceerde bericht blijkt dat een Nederlands bedrijf heeft gesjoemeld met coronatests. Zo bleek de geclaimde accuratesse van de tests niet overeen te komen met de werkelijkheid en werden de tests aangeprezen als Hollands fabrikaat, terwijl zij in China gemaakt waren. Dit bleek echter pas nadat er miljoenen tests waren verkocht aan organisaties en aan particulieren.

De MDR heeft tot doel om dit soort praktijken te voorkomen en geeft hiertoe organisaties en burgers de benodigde handvatten. Hoe deze handvatten moeten worden gehanteerd kan op het eerste gezicht een uitdaging lijken. De advocaten van First Lawyers kunnen u helpen bij het aangaan van deze uitdaging.

Wat kunnen wij voor u doen?

De advocaten van First Lawyers bieden bedrijven en instellingen ondersteuning bij de beantwoording van specifieke vraagstukken over de toepasselijkheid van de MDR. Ook bieden zij ondersteuning bij de uitvoering van de MDR.

Daarnaast bieden zij webinars en masterclasses (ook op locatie), waarin zij de ins en outs van de MDR uiteenzetten.

Contact

Heeft u vragen? Neem voor meer informatie contact met ons op via info@firstlawyers.nl of +31 (0) 70 306 00 33.